KYC/CDD/AML-Analisten

“Als analist werk ik vaak met complexe data om witwassen of fraude te onderkennen of bestrijden. Vaak is de data geografisch verspreid over verschillende bronnen. Met de tool OsiScraper kan ik de informatie importeren en ordenen, zowel nationaal als internationaal en in iedere taal. Met de tool analyseer ik veilig en efficiënt en houd ik rekening met de privacy, omdat ik heel doelgericht te werk ga en geen onnodige informatie binnen haal.”

Voorbeelden: social media, registers, geo-informatie, (inter)nationale handelsregisters, frauduleuze websites.