Privacybeleid

In deze privacyverklaring leggen we uit hoe CI-IT BV met persoonsgegevens omgaat en hoe u uw rechten daarover kunt uitoefenen.

Inleiding – CI-IT, data en persoonsgegevens

Osiscraper® is ontwikkeld door CI-IT BV, gevestigd te Rijen, Ericssonstraat 2.

CI-IT BV is een besloten vennootschap en is ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer: 68032439.

CI-IT BV biedt een applicatie aan om geautomatiseerd data van een webpagina te exporteren. Gebruikers kunnen de scraping-tool van CI-IT BV inzetten voor hun eigen dienstverlening.

CI-IT BV verwerkt bepaalde persoonsgegevens van klanten om de dienstverlening aan hen goed te kunnen uitvoeren. Het gaat hierbij om naam en contactgegevens van de klant of de contactpersoon die namens de klant handelt, zoals: adresgegevens (voor onder andere relatie-onderhoud), mailadres, telefoonnummer, IP-adressen, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type en bankgegevens (voor betalingen). Verder gebruikt CI-IT BV persoonsgegevens die worden ingevuld op de contactpagina van haar website om de verzoeken via deze pagina correct te kunnen behandelen. Daarvoor worden naam, mailadres en telefoonnummer gevraagd. Zoals hieronder toegelicht onder het kopje ‘Doorgifte data aan derden’ delen we deze persoonsgegevens niet met derden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Onze website en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers of personen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@osiscraper.com, dan verwijderen wij deze informatie.

CI-IT BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Voor verwerkingen van persoonsgegevens die CI-IT BV op eigen initiatief verricht, zoals het verwerken van eigen klantdata, geldt CI-IT BV als de ‘verantwoordelijke’ in de zin van de privacyregelgeving. Dat betekent kort gezegd dat CI-IT BV als bedrijf verantwoordelijk is voor de naleving van deze regelgeving. Daarnaast kan CI-IT BV voor bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens ‘verwerker’ zijn in de zin van de privacyregelgeving. Bij die diensten gelden de klanten van CI-IT BV als verwerkingsverantwoordelijken.

In kaart brengen website bezoek

 1. Cookies:
  CI-IT BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
  De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
 2. Wat als u niet van cookies houdt
  U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google Analytics 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. CI-IT BV heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google via de voorwaarden toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

CI-IT BV heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd, maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie herleidbaar blijft.

Gebruik scraping-tool 

Gebruikers bepalen zelf hoe en waarvoor ze de CI-IT-software gebruiken. Ze zijn daarbij wel gebonden aan CI-IT’s gebruikersvoorwaarden.

CI-IT bewaart data, waaronder persoonsgegevens, voor zover dat nodig is om haar diensten goed te laten functioneren.

Doorgifte data aan derden 

CI-IT geeft data, waaronder persoonsgegevens, niet door aan derden behalve zoals hier vermeld. Toegang tot data is binnen de CI-IT-organisatie zoveel mogelijk beperkt. We maken gebruik van een goed beveiligde en betrouwbare hostingservice in Nederland. Het is ons beleid om het werken met derden te beperken en enkel in te zetten als het specialisme strikt noodzakelijk is, ter ondersteuning van onze bedrijfsprocessen. Deze samenwerkingen worden beperkt tot grote, vertrouwde spelers binnen de Europese Economische Ruimte, tot landen waarvan de Europese Commissie heeft bepaald dat zij voldoen aan adequaatheidsbesluiten of tot partijen die privacy waarborgen middels een Privacy Shield.

Bescherming data

CI-IT heeft uitgebreide maatregelen getroffen om de data, inclusief persoonsgegevens, te beschermen.

We noemen er een paar:

 • Data wordt enkel op een ‘need to know’-basis beschikbaar gesteld aan bepaalde functies binnen de organisatie voor de uitvoering van deze functies;
 • Alle medewerkers beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag
 • Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsovereenkomst getekend.
 • We werken met een Tier-IV datacenter in Nederland met diverse relevante certificeringen.
 • We beschikken over een deugdelijk Informatie Beveiligingsbeleid

Vragen en rechten    

Mocht u verdere vragen hebben over hoe CI-IT BV omgaat met uw persoonsgegevens of mocht u inzage daarin wensen, verbetering of verwijdering daarvan willen verzoeken of een verzoek tot beperking van verwerking van uw persoonsgegevens willen vragen, stuur dan een mail aan CI-IT BV op onderstaand adres.

CI-IT BV zal uw vraag of verzoek in behandeling nemen en er zo spoedig mogelijk bij u op terugkomen. Het kan zijn dat CI-IT BV aanvullende informatie nodig heeft om uw verzoek te verwerken. Bijvoorbeeld in het geval van een verzoek tot inzage of verwijdering zal CI-IT BV zeker willen weten dat u degene bent over wie de betreffende persoonsgegevens gaan en zal CI-IT BV na moeten gaan of het verzoek terecht en uitvoerbaar is. Dit is in het belang van alle gebruikers van CI-IT BV.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is daarover meer informatie te vinden.

CI-IT B.V.

Ericssonstraat 2

5121 ML Rijen

+31 (0)161-712005

info@osiscraper.com

Last version: 01 March 2021