Privé-detectives

“Opdrachtgevers zijn altijd op zoek naar heldere en betrouwbare feiten en antwoorden. Of het nou gaat om een dadergericht- of toedrachtsonderzoek. Daarvoor pleeg ik vaak onderzoek in (semi-) openbare bronnen op het internet. Met de OsiScraper kan ik data extraheren van nagenoeg alle digitale bronnen ter wereld, waarna ik ze orden op mijn eigen computer. Online onderzoek wordt zo veel overzichtelijker en efficiënter.”

Voorbeelden: social media, marktplaatsen, registers, geo-informatie, (inter)nationale handelsregisters, frauduleuze websites.