CI-IT Academy

Training: Producttraining OsiScraper®

Alle gebruikers krijgen automatisch toegang tot de Community, alwaar zich de online producttraining (4h) bevindt.

De training bestaat uit documentatie, quizzes en korte instructievideo’s.

Na het succesvol afronden van deze training weten de studenten wat web scraping inhoudt, hoe OsiScraper werkt kunnen zij zelf webpagina’s scrapen door middel van bestaande recipes, maar kunnen zij ook zelf een basis recipe samenstellen. De deelnemers ontvangen bij voldoende resultaat een certificaat.


Training: Select The Selectors (Advanced)

Naast de bovenstaande producttraining kunnen personen, die zich willen verdiepen in HTML/CSS/JavaScript en scrape recipes samenstellen én die voorkennis hebben op dit gebied en/of programmeren, een tweedaagse gevorderden training volgen (live).

Dit zorgt ervoor dat zij de aangewezen personen zijn binnen de organisatie die geavanceerde recipes kunnen ontwikkelen voor alle OsiScraper gebruikers binnen de organisatie. De deelnemers ontvangen bij voldoende resultaat een certificaat.